MENU

Yvette Neuschwanger

Sinds begin dit jaar is Yvette Neuschwanger-Kars de Stadsdichter van Schiedam. Op de Nieuwjaarsreceptie wordt zij officieel geïnstalleerd en leest zij haar eerste gedicht in functie voor. Voor de veel Schiedammers is Yvette dan geen onbekende. Onder het pseudoniem Feetje plaatst zij geregeld en met succes gedichten op sociale media als Facebook en Twitter. Haar werk is toegankelijk en de behandelde thema’s zijn herkenbaar. Zaken toegankelijk en herkenbaar onder woorden brengen is ook wat zij als Stadsdichter doet. Yvette vervult haar ambt met verve en is enorm productief. Zij gebruikt de sociale media nog altijd om haar gedichten onder de aandacht te brengen. Verder wordt het gepubliceerd op de website van de gemeente Schiedam en van het Literair Gezelschap Schiedam.